سوال مطرح شده :
موضوع :  اطلاعات
توضیحات :  اطلاعاتى در مورد سنگ آهک و کاربرد آن در صنعت مى خواهم
نام کاربر :  م-ح
تاریخ درج :  چهارشنبه 17 خرداد 1385  1:0
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  سنگ آهک
توضیحات : 
از جمله کاربردهاى سنگ آهک در صنعت مى توان به موارد زير اشاره نمود
     صنايع فولاد
   تا پيش از سال 1960 آهک به عنوان کمک ذوب در فولاد سازى همراه با ديگر مواد و به روش کوره‌هاى روباز ، استفاده مى‌شده است. ميزان آهک مصرف شده براى تهيه يک تن فولاد حدود 12 کيلوگرم است. از سال 1960 به اين سو و با رواج روش کوره‌هاى بازى اکسيژنى (BOF) ، فقط از آهک به عنوان کمک ذوب استفاده مى‌شود و ميزان آهک مصرفى به حدود 50 تا 100 کيلوگرم در تن افزايش يافته است. مقدار آهک مصرفى براى صنايع فولاد از حدود 1.4 ميليون تن در سال 1961 به 8.1 ميليون تن در سال 1979 افزايش يافته است.
   در آمريکا بر آهک زنده حدود 10 تا 30 درصد اکسيد منيزيم زنده مى‌افزايند گوگرد و فسفر از عناصر مزاحم شمرده مى‌شوند و به اين دليل است که ميزان آنها در سنگ آهک بايد ناچيز باشد. نقش آهک علاوه بر کاهش دماى ذوب، به عنوان جدا کننده و جمع کننده عناصر زايد و از جمله گوگرد ، فسفر ، آلومينيوم و سيليس و با افزايش آن به سرباره نيز اهميت دارد.
  
   مصارف متالوژى آهک
   براى ذوب کردن کانسنگ بعضى از فلزات نظير مس از آهک استفاده مى‌کنند. آهک علاوه بر کاهش دماى ذوب موجب جذب گاز SO2 مى‌گردد. در فلوتاسيون مواد معدنى از آهک به عنوان کنترل کننده PH محلول استفاده مى‌شود. در بيشتر روشهاى استخراج منيزيم از آب دريا ، آهک نيز بکار مى‌رود. در تهيه آلومينيوم به روش باير ، ميزان قابل توجهى آهک مصرف مى‌گردد. در استحصال طلا به روش سيانوراسيون نيز آهک را بکار مى‌برند.
  
   مصارف بهداشتى آهک
   بهبود کيفيت آب آشاميدنى : بى‌کربنات موجود در آب با افزودن آهک را سبب شده و موجب کاهش سختى آب مى‌گردد. براى استريل کردن آب به کمک آهک ، نخست PH آب را براى مدتى از 3 تا 10 ساعت و در حدود 11.5 تثبيت مى‌کنند. پس با وارد کردن گاز CO2 سطح PH آب را به ميزان استاندارد (PH=5.7) کاهش مى‌دهند. بخش اعظم آهک به صورت لجن ته نشست مى‌گردد. آهک همچنين موجب راسب شدن ترکيبات فسفاته و نيتروژن مى‌گردند.
  
   مصارف شيميايى آهک
   در تهيه کربنات و بى‌کربنات سديم : براى تهيه يک تن کربنات سديم در حدود 700 کيلوگرم آهک مورد نياز است.
   تهيه کاربيد کلسيم : مخلوط آهک و کک در کوره الکتريکى و دماى 3000 تا 3400 درجه سانتيگراد به کاربيد کلسيم تبديل مى‌شود. براى تهيه يک تن کاربيد کلسيم به حدود يک تن آهک احتياج است. از کاربيد کلسيم به منظور توليد گاز استيلن (C2H2) استفاده مى‌شود. هم اينک ، گاز استيلن را از گاز اتيلن تهيه مى‌کنند و اين روش از کاربيد کلسيم مناسبتر است.
   مواد شيميايى آلى : براى تهيه ترکيبهاى اتيلن و پروپيلن ، گلينکولها ، نمکهاى آلى کلسيم‌دار ، همچنين تصفيه و تغليظ اسيد سيتريک و گلوکز ، به آهک نياز است.
   ساير مصارف شيميايى : تهيه منيزيم از آب دريا، تهيه نمک طعام و حشره کشها و مواد رنگي.
  
   مصرف آهک در کاغذ سازى
   در صنعت کاغذ سازى به منظور تهيه پالپ سولفات ، استفاده دوباره از کربنات سديم و تهيه هيپوکلريت کلسيم که خاصيت سفيد کنندگى دارد از آهک استفاده مى‌کنند.
  مصرف آهک در مصالح ساختمانى و سراميک
   به عنوان ملات ، روکش داخل ساختمان و در شيشه سازى به عنوان کمک ذوب از آهک بهر مى‌گيرند. در ديرگدازهاى دولوميتى ، آهک نيز بکار مى‌رود. در تهيه سيمان نيز آهک ماده اصلى و عمده را تشکيل مى‌دهد.
  
   ديگر مصارف آهک
   کارخانه‌هاى قند و شکر : در تهيه قند و شکر ، از آهک براى تصفيه و جداسازى ترکيبات فسفاته و اسيدهاى آلى استفاده مى‌شود. در کارخانه‌هايى که از چغندر استفاده مى‌کنند. به ازاى هر تن شکر ، 250 کيلوگرم و در کارخانه‌هايى که از نيشکر تغذيه مى‌شوند، براى تهيه هر تن شکر ، 2 تا 7 کيلوگرم آهک بکار مى‌گيرند.
   صنايع نفت : براى خنثى کردن ترکيبات آلى سولفورها ، بى‌اثر ساختن گاز SO2 و تهيه گريس مخصوص از آهک استفاده مى‌شود.
   در صنايع رنگ سازى : از آهک به عنوان ماده پرکننده استفاده مى‌کنند.
   در چرم سازى : براى جدا کردن مو يا پشم از پوست حيوانات از آهک بهره مى‌گيرند (صنعت دباغى).
   در کشاورزى : براى کنترل PH آب از آهک استفاده مى‌کنند.
نام کاربر :  حميدرضا
تاریخ درج :  چهارشنبه 17 خرداد 1385  1:6
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image