سوال مطرح شده :
موضوع :  کانى آزبست
توضیحات :  کانى آزبست
تاریخ درج :  دوشنبه 18 اردیبهشت 1385  1:15
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  آزبست؟
توضیحات : 

آزبست(آسبست) Asbestose يا پنبه کوهى يک نام عمومى است که به تعدادى از کانى هاى سيليکاتى فيبرى شکل که تغييرات وسيعى از نظر ترکيب شيميايى دارند ، اطلاق مى شود .
از برخى اختصاصى اين کانيها مى توان به شکل فيبرى و اليافى آنها اشاره کرد،به طورى که طول اين الياف در مقابل با قطرشان بسيار بيشتر است .
پنبه کوهى در فارسى قديم به نام آذرشست معروف بوده است که شايد آسبست از همين کلمه گرفته شده باشد.
به عبارت ديگر مى توان گفت آزبست يک اصطلاح اقتصادى است که به گروهى از کانيهاى سيليکاته آبدار اطلاق مى شود بطوريکه مى توان آنها را به آسانى به صورت الياف نازک سوزنى شکل درآورد. کانى هايى که به نام آزبست شناخته مى‌شوند مى‌توان در دو گروه عمده سرپانيتن و آمفيبول ها رده بندى کرد. 95 درصد از آزبست جهان از نوع کريزوتيل است که به گروه سرپانتين تعلق دارد و بقيه از نوع گروه آمفيبول ها مى‌باشند .
از کانى‌هاى گروه آزبست مى‌توان به اکتينوليت،آموسيت، آنتوفيليت و ترموليت نيز اشاره کرد

تاریخ درج :  دوشنبه 18 اردیبهشت 1385  1:17
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image