سوال مطرح شده :
موضوع :  استان زنجان داراى چند معدن طلامى باشد يا چند معدن طلا شناخته شده دارد؟
توضیحات : 

استان زنجان داراى چند معدن طلا مى باشد؟

نام کاربر :  عباس
پست الکترونیکی :  FARHAD_3042000@YAHOO.COM
تاریخ درج :  سه شنبه 22 فروردین 1385  7:10
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  معدن طلا
توضیحات : 


از کانسارهای طلای این استان می توان به کانسارهای قزل‌اوزن و چنگوری دبانلو اشاره کرد. همچنین از اندیس های طلای این استان می توان آنومالی های زیر را نام برد: 



































 آنومالی اسد آباد



 آنومالی تلخاب



 آنومالی چنگوری



 آنومالی خوم دره



 آنومالی سهرین



 آنومالی سید کندی



 آنومالی شاه بگندی



 آنومالی شمال دابانلو



 آنومالی غرب حلب





























 آنومالی قره گل



 آنومالی قوزیجاق سفلی



 آنومالی کاوند



 آنومالی گزل دره پایین



 آنومالی گل تپه



 آنومالی گویچه قیه



 آنومالی مهرجان


 





 

تاریخ درج :  چهارشنبه 23 فروردین 1385  0:45




  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image