سوال مطرح شده :
موضوع :  بوکسیت
توضیحات : 


بوکسیت در ایران مربوط به چه دوران هایی است؟

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  9:36
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  بوکسیت سنگ معدن
توضیحات : 


بوکسیت سنگ معدن فلز آلومینیوم است و از کانیهای دیاسپور، بوهمیت ، کیبسیت و کانیهای آهن، تیتان و سیلیس تشکیل شده است . این کانسنگ از نوع ذخایر بر جای مانده است . کانسارهای بوکسیت در دورانهای مختلف زمین‌شناسی تشکیل شده، در ایران نیز در دورانهای پرمین، تریاس و کرتاسه بوکسیت کشف شده است .

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  9:39
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image