سوال مطرح شده :
موضوع :  ذخایر فسفات
توضیحات : 


مهمترین ذخایر فسفات ایرا ن از چه نوعی است؟ 

 

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  14:10
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  فسفات ها
توضیحات : 


اغالب فسفات های شناخته شده ایران از نوع رسوبی کم تا متوسط عیار  می‌باشد و ذخایر دیگری از نوع آذرین گزارش شده که مهمترین آنها در ایران مرکزی بوده و اسفوردی نمونه بارز آنها می باشد.

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  14:11
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image