سوال مطرح شده :
موضوع :  سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
توضیحات : 


 برای انتخاب سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی چه فاکتورهایی را باید در نظر گرفت ؟

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  13:44
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  سنگ های زینتی
توضیحات : 


برای انتخاب سنگ های زینتی قیمتی و نیمه قیمتی نیز فاکتور هایی وجود دارد:

1-  پاکی 2   سختی 3-  رنگ 4-  تراش سنگ 5-  وزن مخصوص 6-  میزان نایاب بودن آنها

به طور کلی سنگ هایی که به عنوان جواهر مورد استفاده قرار می گیرند تمام فاکتور های ذکر شده را باید هم زمان داشته باشند. 

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  13:45
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image